Lumière Cinema Maastricht – Film in Limburg (2024)

Lumière Cinema Maastricht

Bij Lumière Cinema Restaurant Café zie je de nieuwste arthousefilms, duik je samen met makers in de boeiendste films en documentaires en beleef je nogmaals die ene filmklassieker op het witte doek. Daarnaast kun je in ons sfeervolle Restaurant Café genieten van een uitgebreid driegangendiner, een snelle hap voorafgaand aan de film of borrelen tot in de late uurtjes. Schijnt de zon? Dan is ons aan het water gelegen terras de perfecte plek om van het mooie weer te genieten.

Lumière Cinema in beeld

  • Lumière Cinema Maastricht – Film in Limburg (1)
  • Lumière Cinema Maastricht – Film in Limburg (2)
  • Lumière Cinema Maastricht – Film in Limburg (3)
  • Lumière Cinema Maastricht – Film in Limburg (4)
  • Lumière Cinema Maastricht – Film in Limburg (5)

Lumière Cinema Maastricht – Film in Limburg (6)

Lumière Cinema verwelkomt sinds 1976 gasten in haar filmtheater. In 2016 is het filmhuis verhuisd naar een monumentaal pand in het Sphinx-kwartier in Maastricht. Het filmtheater, met zes high-tech filmzalen, trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers.

Neem contact op met Lumière

Alles in Publieksbereik, participatie en innovatie

Dutch Mountain Film FestivalEuregion Film FestivalFilmhuis De DomijnenFilmhuis De SpiegelFilmhuis ECIFilmtheater De Nieuwe ScèneL1Limburg Film FestivalLumière Cinema MaastrichtRoyal Theater HeerlenSHIFT Film Festival

L1

L1 is een publieke regionale radio- en televisiezender voor de provincie Limburg. De zender speelt een belangrijke rol in het tonen en promoten van de Limburgse film en doet dit structureel samen met onder meer CineSud en het Limburg Film Festival.

Alles over L1

iArts

Our changing and complex society needs solutions beyond the mainstream.At iArts (Interdisciplinary Arts) we are able to match problems to these solutions. This is possible because we view our society differently and the scope of our work is innovative and transdisciplinary. That is why our students are decisive change agents of the future.

Alles over iArts

Filmeducatiehub Zuid

FilmeducatiehubZuidis het knooppunt voor filmeducatie in Brabant, Limburg en Zeeland en biedt advies op maat.

Alles over Filmeducatiehub Zuid

Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg vervult dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed). Vanuit onze beleidsmatige, ontwikkelingsgerichte en verbindende rol helpen wij cultureel Limburg succesvol te zijn. Binnen Het Huis wordt ondersteuning geboden aan met name de amateurfilm en hun koepelorganisatie CineLova.

Alles over Huis voor de Kunsten Limburg

Limburg Film Office

Het Limburg Film Office heeft als doel het stimuleren van het filmklimaat in Limburg en omliggende grensregio’s. Dit doet het door op eigen wijze invulling te geven aan het Limburg Film Fonds en de Limburg Film Commission. Hiermee wordt enerzijds een financiële incentive gegeven aan producties en producenten die binding hebben met de regio. Anderzijds worden filmmakers en producenten ondersteund bij het maken van producties in Limburg.

Alles over Limburg Film Office

Toneelacademie Maastricht

De Toneelacademie Maastricht is een begrip in Nederland en daarbuiten. Talloze bekende (tv- en film)acteurs hebben hier hun opleiding gevolgd. Net als heel wat regisseurs, artistiek leiders en toneel- en scenarioschrijvers.

Alles over Toneelacademie Maastricht

MAMDT

Onderdeel van de Zuyd Hogeschool, omvat de Maastricht Academy Media Design Technology onder meer de richtingen Communicatie & Multimedia Design en Filmisch Beeld.

Alles over MAMDT

Vista College

Het Vista College is een MBO-opleiding in Heerlen met diverse opleidingen in de Media- en Entertainment-branche. Van AV-specialist tot acteur tot productie-medewerker.

Alles over Vista College

Filmhuis De Spiegel

Filmhuis De Spiegel is het filmhuis voor de regio Parkstad. Het filmhuis is gevestigd in het Royal Theater in Heerlen en herbergt een grote filmzaal die plaats biedt aan 450 man. In 2021 opent een naastgelegen complex met twee nieuwe zalen (met samen tussen de 100 en 150 stoelen). Het filmhuis vertoontvertoont een selectie uit de bijzondere onafhankelijke films die jaarlijks in Nederland uitgebracht worden; bijzonder vanwege onderwerp en/of vormgeving.

Alles over Filmhuis De Spiegel

Royal Theater Heerlen

Royal Theater Heerlen herbergt als vaste gebruikers Filmhuis De Spiegel, CineSud, Dutch Mountain Film Festival en de Limburg Film Office. Daarnaast zijn er werk- en flexplekken en productiefaciliteiten voor (nieuwe en gevestigde) makers. De plek dient niet alleen als vertoningstheater, maar ook als katalysator en verbinder voor alles en iedereen die met beeld en media bezig is. Het is een creatieve broedplaats waar onderwijs, maatschappij en het creatieve werkveld elkaar ontmoeten, waar geëxperimenteerd kan worden en waar de kracht van film en media centraal staan.

Alles over Royal Theater Heerlen

Filmhuis De Domijnen

Podium De Domijnen presenteert een uitgebreide selectie voorstellingen, concerten en films. Bij Filmhuis De Domijnen zie je op woensdag t/m zondag de beste en mooiste arthousefilms. Het Filmhuis is gelegen aan de rand van het Sittardse stadscentrum in Ligne.

Alles over Filmhuis De Domijnen

Filmhuis ECI

Filmhuis ECI is gevestigd in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Met twee zalen en veel andere mogelijkheden in dit culturele complex biedt het filmhuis het publiek meer dan alleen een avondje film. Wie wil kan borrelen, dineren, genieten van het terras of eventueel nog een andere cultuuruiting meepikken in een van de andere locaties van het complex.

Alles over Filmhuis ECI

Filmtheater De Nieuwe Scène

Filmtheater De Nieuwe Scène is gevestigd in Venlo en bestaat uit twee filmzalen en een bruisende foyer. Naast reguliere vertoningen van arthousefilms vertoont De Nieuwe Scène regelmatig filmklassiekers, speciale programma’s en heeft men veel aandacht voor nieuw talent. Het filmtheater is ook een van de drijvende krachten achter het Limburg Film Festival en het As Equals Festival. Tot slot zet De Nieuwe Scène zich sterk in voor (film)educatie in Venlo e.o.

Alles over Filmtheater De Nieuwe Scène

SHIFT Film Festival

Het SHIFT Film Festival draait om innovatie, de toekomst van film en een nieuwe kijk op de filmwereld.Changing perspectives.Ontmoet de filmmakers van morgen en kijk verrassende korte films van over de hele wereld. Als filmmaker wordt je uitgedaagd eenshift te maken in je filmmaking skills.

Alles over SHIFT Film Festival

Euregion Film Festival

Het Euregion Film Festival vindt plaats in de driehoek Nederland – België – Duitsland en presenteert een internationale competitie met films van over de hele wereld. Er is extra aandacht voor producties uit de drie Euregio Maas-Rijn landen. In het industry-programma is specifieke aandacht voor internationale co-productie en financiering en ontmoetingen tussen makers van over de grens.

Alles over Euregion Film Festival

Limburg Film Festival

Het Limburg Film Festival (LFF) is een ode aan de Limburgse film en haar makers.Films van Limburgse makers en films met een duidelijke Limburgse link kunnen ingezonden worden voor de competitie. Een onafhankelijke jury bekroont films in verschillende categorieën met het predikaat ‘beste film’. Het randprogramma biedt ruimte voor films uit het Limburgs Film en Video Archief, film en videokunst, educatieve projecten en speciale voorstellingen, workshops en seminars.Het LLF vindt jaarlijks plaats in Venlo, in het tweede weekend van januari.

Alles over Limburg Film Festival

Dutch Mountain Film Festival

Reportages van de allerlaatste expedities, experimentele outdoorprojecten, legendarische beklimmingen maar ook artistieke speelfilms uit verre en niet zo verrebergculturen, Nederlands hoogste filmfestival heeft het allemaal. Dutch Mountain Film Festival, voor de 8ste keer, van 31 oktober tot 9 novembe 2018r. Ook met lezingen, workshops, tentoonstellingen, clinics en nog veel meer.

Alles over Dutch Mountain Film Festival

Lumière Cinema Maastricht

Bij Lumière Cinema Restaurant Café zie je de nieuwste arthousefilms, duik je samen met makers in de boeiendste films en documentaires en beleef je nogmaals die ene filmklassieker op het witte doek. Daarnaast kun je in ons sfeervolle Restaurant Café genieten van een uitgebreid driegangendiner, een snelle hap voorafgaand aan de film of borrelen tot in de late uurtjes. Schijnt de zon? Dan is ons aan het water gelegen terras de perfecte plek om van het mooie weer te genieten.

Alles over Lumière Cinema Maastricht

CineSud

CineSud is de filmhub voor talent en industry professionals in het hart van Nederland, België en Duitsland. Binnen de hub ontmoeten nieuwe filmmakers en professionals elkaar, werken ze samen en worden er activiteiten georganiseerd om hun kwaliteiten en skills te vergroten. CineSud organiseert industry events, filmlabs, festivals en meer. Ook (co-)produceert de stichting jaarlijks tussen de 5 en 10 korte films. CineSud maakt meer mogelijk: niet alleen door allerlei trainings- en netwerkmogelijkheden, maar ook door productiegelden te werven en initiëren voor filmmakers. Sinds haar oprichting in 2011 heeft CineSud een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van talentontwikkeling in Nederland en daarbuiten.

Alles over CineSud

Lumière Cinema Maastricht – Film in Limburg (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated:

Views: 5987

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.